Charlottenlek -et familiearrangement i regi av Tromsø kommune

Noen gode minner fra Charlottenlek 2019. Foto: Marius Fiskum.