Dette er Charlottenlek

Charlottenlek er en todagers aktivitetsfestival hvor vi setter fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Arrangementet er i regi av Tromsø kommune og bygger på 6 år med Charlottenlek og Tromsø Sykkelfestival. Aktivitetene er stort sett de samme begge dager, med unntak av at vi har Løpskarusellen på lørdag og sykkelritt på søndag.

Charlottenlek er et gratis familiearrangement, og det er tilbud om aktiviteter for alle aldersgrupper. Dette er både såkalte "lavterskelaktiviteter" og litt mer krevende og utfordrende aktiviteter.

 

Vi ønsker at deltakerne skal lære noe, bli utfordret og føle mestring. Aktiviteter utendørs er godt for både fysisk, psykisk og sosial helse. Vi håper Charlottenlek kan inspirere unge og gamle til et litt mer aktivt liv utendørs.

Charlottenlek arrangeres av Tromsø kommune i godt samarbeid med flere lokale næringsaktører og lag/foreninger.

Kontakt

© 2020  Charlottenlek - et familiearrangement i regi av Tromsø kommune

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon